Welcome on Fulminis.eu, supported by Arnoud van Willigen

    In eigen beheer ontwikkelde php/mysql applicatie voor het via internet/intranet beheren van project actielijsten:
    Actielijsten altijd up to date en makkelijk toegankelijk via internet/intranet voor de teamleden
    Actielijsten altijd makkelijk up to date te houden voor de projectleider
    Uitgebreide en makkelijke sorteerfuncties en filterfunctie
    Geschikt voor priorisering van de acties onderling
    Makkelijk aan te passen aan specifieke projectorganisaties
    Deze applicaties zijn ontwikkeld met behulp van php, MySQL, PDFlib, HTML, VBA.
    Wilt u zakelijk gebruik maken van de diensten van Fulminis, stuur dan een email.
   
Copyright © 2007 - 2024 Fulminis.eu